ul. Modrzewiowa 2
05-501 Piaseczno
tel. / fax. 22 750 09 71
e-mail: wtzpiaseczno@ksnaw.pl

 Konto:
54 8002 0004 0027 8757 2000 0001

Warsztat Terapii Zajęciowej KSN AW
w Piasecznie

TERAPIA ZAJĘCIOWA

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

WSPIERAMY PSYHOLOGICZNIE

ZAJĘCIA Z TRENERAMI PRACY

RĘKODZIEŁO
NASZE PRACE KTÓRE MOZESZ ZABRAĆ DO DOMU

zapraszamy do wspierania

WYDARZENIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ORGANIZUJEMY SPOTKANIA TEMATYCZNE

szerzymy idee integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi

organizujemy rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki

imprez kulturalno– rozrywkowE, rekreacyjNE i sportowE

Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasecznie

ul. Modrzewiowa 2
Piaseczno

ul. Modrzewiowa 2
05-501 Piaseczno
tel. / fax. 22 750 09 71
e-mail: wtzpiaseczno@ksnaw.pl

 Konto:
54 8002 0004 0027 8757 2000 0001

Galeria przy
Rynku

ul. Ks. Sajny 4
Góra Kalwaria

ul. Ks. Sajny 4
05-530 Góra Kalwaria
tel. 502 991 994
e-mail: wtzpiaseczno@ksnaw.pl

 Konto:
54 8002 0004 0027 8757 2000 0001

 

Warsztacie Terapii Zajęciowej Góra Kalwaria

ul. Saperów 3
Góra Kalwaria

ul. Saperów 3
05-530 Góra Kalwaria
tel. 502 991 994
e-mail: wtzpiaseczno@ksnaw.pl

 Konto:
54 8002 0004 0027 8757 2000 0001

prowadzimy działalność
charytatywno - opiekuńczĄ

pogłębiamy formacje religijne

WSPIERAJĄ NAS

DZIĘKUJEMY