Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna jest jedną z podstawowych funkcji Warsztatów Terapii Zajęciowej. Placówki tego typu tworzą przestrzeń, w której uczestnicy nawiązują kontakty pomiędzy sobą oraz z kadrą terapeutyczną. W naszym WTZ-cie stawiamy sobie za cel wykraczanie poza standardowe formy zajęć, tak by zacierać niewidoczną granicę między światem pełno – i niepełnosprawnych. Często wystarczy spotkanie i odrobina dobrych chęci, by jeden człowiek wzbogacił życie drugiego. Z wieloletnich doświadczeń wiemy, że korzyść jest obopólna i niezależna od stopnia sprawności.

Program integracyjny dla szkół

Program integracyjny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzimy od roku 2004. Przez te lata ewoluował tak, by jak najlepiej służyć edukacji młodzieży oraz aktywizacji uczestników WTZ. Od 2013 roku program realizujemy pod nazwą Bez krępacji o integracji i zawiera doświadczanie niepełnosprawności przez młodzież. Warsztatowa forma zajęć zachęca uczniów do aktywnego udziału i czerpania informacji, a bezpośredni kontakt z osobami niepełnosprawnymi to doświadczenie zapadające w pamięć i niepozwalające na obojętność.

Cele programu to:

 • Wprowadzenie w działalność WTZ i innych form wsparcia osób z niepełnosprawnością
 • Edukacja na temat niepełnosprawności: czym jest, stopnie, rodzaje, przyczyny
 • Kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób zagrożonych wykluczeniem, rozwijanie empatii
 • Stworzenie przestrzeni do spotkania i dialogu osób z różnych środowisk
 • Ukazanie dorosłych osób z niepełnosprawnością jako kompetentnych, interesujących, mających wiele do zaoferowania

Program integracyjny dla przedszkoli

Program integracyjny dla przedszkoli realizujemy od 2018 roku. Ma formę zajęć plastycznych, podczas których dzieci wykonują prace z gliny. Terapeuci oraz uczestnicy wprowadzają w temat zajęć opowieścią lub przedstawieniem, następnie służą instrukcjami i pomocą w tworzeniu ceramiki.

Cele programu to:

 • Umożliwienie dzieciom zetknięcia z osobami niepełnosprawnymi w przyjemnej atmosferze
 • Integracja dzieci i uczestników WTZ przy wspólnym tworzeniu
 • Ukazanie uczestnika WTZ jako pozytywnego i kompetentnego dorosłego, która uczy i służy pomocą
 • Pozostawienie dobrych wspomnień w pamięci dzieci (również dzięki trwałej pamiątce w postaci naczynia czy rzeźby)

Miasteczko integracyjne to coroczne wydarzenie skierowane do społeczności lokalnej. Do roku 2016 odbywało się w Parku Miejskim w ramach Pikniku Rodzinnego. W roku 2017 Miasteczko przybrało nową formułę – jest to dzień otwarty w naszym ośrodku, a wokół niego udostępniamy stoiska i strefy z licznymi atrakcjami:

 • Stoisko z produktami rękodzielniczymi powstającymi w naszych pracowniach
 • Kawiarenka oferująca domowe ciasta i gorące napoje
 • Zajęcia artystyczne i rękodzielnicze (tworzenie świec, ceramika, malowanie na tkaninie)
 • Atrakcje dla najmłodszych (malowanie twarzy, zajęcia ruchowe)
 • Punkty informacyjne o działalności WTZ i projektach